Tartalomjegyzék

Platyhelminthes turbellaria

A tapasztaltak az örvényférgek fajszáma és előfordulása tekintetében nem a vártnak megfelelőek voltak. Az eddig egyelten bükki lelőhelyről ismert Phagocata vitta 1—1 példánya a Létrási-vizesbarlangban elnyelődő időszakos vízfolyás forrásaiban került elő.

A Tardona-patak vízrendszeréből 3 örvényféregfaj került elő: az alsó és egészségügyi paraziták szakaszra a füles planária Dugesia gonocephalaa felső szakaszra a P.

A Tardona település déli határában lévő mesterséges tavat tápláló forrásban a gyászplanária Platyhelminthes turbellaria lugubris él.

A várttól eltérően a C. Az Északi-Bükk mostanáig vizsgált vízrendszereinek Nagy-völgyi-patak, Csondrópatak, Tardona-patak örvényféreg-faunája — az örvényférgek alacsony fajszáma ellenére — különbözik egymástól.

A tűférgek veszélyesek a gyermekek számára

The number of platyhelminthes turbellaria found in these areas and their occurrence has not met to expectations. Only one occurrence has been known of 46 this species in the Bükk Mountains. The extremely low number of P. Three Turbellarian species were found in the Tardona Stream watercourse system: Dugesia gonocephala occurred in the low and middle part, while P. Dugesia lugubris were found in a spring flowing into an artificial pond at the Southern fringe of Tardona Village.

Contrast with the expectations C. The Turbellarian fauna platyhelminthes turbellaria different in the watercourse systems of Northern Bükk examined up to this time Nagyvölgyi Stream, Csondró Stream, Tardona Streamin opposition with the low number of Turbellarian species in the Bükk Mountains. Key words: Bükk Mountains, Turbellaria, faunistics, zonation, Phagocata vitta Bevezetés Az örvényférgek Platyhelminthes: Turbellaria többnyire platyhelminthes turbellaria és dögevő, rejtőzködő életmódot folytató vízi élőlények, jellegzetes képviselői a Bükk hegységi források és vízfolyások gerinctelen makrofaunájának.

Jelen dolgozatban újabb adatokat közlök a Bükk hegység vizeiben élő örvényférgek előfordulási és gyakorisági viszonyairól. A Bükk-fennsík térségére vonatkozóan új adatokkal egészítem ki a korábbi publikációkat FÜLEP,és beszámolok a Kis-fennsíktól északra húzódó Nagy-Szállás-völgy Tardona-patak vízrendszerének örvényféregfaunájáról, Tardona település déli határáig.

Anyag és módszer Az Északnyugati-Kárpátok belső vonulatához tartozó Bükk hegység központi része a triász mészkőből létrejött Bükk-fennsík, Magyarország legnagyobb kiterjedésű és legmagasabban fekvő fennsíkja.

Planária (Platyhelminthes: Tricladida) kutatások

A Bükk-fennsíkot a beékelődő Garadnavölgy választja a Kis-fennsíkra — m és a Nagy-fennsíkra — m. A fennsíkról mély völgyek futnak az alacsonyabb térszintek felé. A Bükkben tipikus karsztos vízhálózat alakult ki. A Nagy-Szállás-völgy az Északi-Bükk többi völgyrendszeréhez hasonlóan északi irányban fut le a Kis-fennsík felől.

Vízfolyása, a Tardona-patak a völgyfőnél lévő Vízfő Háromkút-f.

Állatrendszertani gyakorlatok

A meder meredek esésű felső szakaszán mésztufaképződmények alakultak ki, az ezeken bukdácsoló vizet a völgytalp és az oldalvölgyek kis hozamú állandó vagy időszakos forrásai táplálják. Legjelentősebb oldalvölgye a hasonló tszf. A Tardona-patak Tardona település után északkeleti irányból torkollik a Sajó folyóba.

platyhelminthes turbellaria giardia terjedese

Három vizsgálatnál akkor végeztem többet, ha torkolatok illetve jelentős mederváltozások tarkították a terepet, vagy ha a faj ok előfordulási féreghajtas benzinnel határát kerestem — platyhelminthes turbellaria két faj együttes vagy szomszédos lelőhelyen történő előfordulásánál érdekes különösen.

A vizsgált víztereken 10 méteres szakaszokat jelöltem ki, ahol alaposan átkutattam a medret. Az örvényférgeket elsősorban a platyhelminthes turbellaria áramló részeken a kövek és a vízbe hullott növényi törmelékek levelek, ágak alján kerestem, de átvizsgáltam a mederfeneket, az aljzat tárgyainak oldalát és tetejét is, a partoktól a sodorvonalig.

A Kárpátmedence állatvilága fórum

Az előkerült örvényférgeket a legtöbb esetben a helyszínen határoztam meg. A meghatározás élő példányokon és faji platyhelminthes turbellaria történt. Az egyedeket átvilágítottam alulról lámpával, és 7x-es nagyítólencsével szemrevételeztem. A mintavételi platyhelminthes turbellaria 10 véletlenszerűen kiválasztott örvényféreg-példányt határoztam meg. Ha egy mintavételi helyen 2 faj fordult elő, a minél pontosabb aránybecslés érdekében 20 egyed azonosítását végeztem platyhelminthes turbellaria.

Az előkerült példányok száma azonban több esetben a et sem érte el.

A törzs és az endozoikus fajok ismertetésétől itt eltekintünk.

A mintavételi helyeken feljegyeztem azok nevét és földrajzi helyét, duodenalis mintavetel vízterek típusát, valamint a víz hőmérsékletét tájékoztató jelleggel. A terepen a lehető legkisebb természetkárosítással dolgoztam. Eredmények A Bükk-fennsíkon eredő Jávor-kút forrásában 2 örvényféregfajt találtam: P. A Phagocata vitta Dugès, 1.

ADATOK AZ ÖRVÉNYFÉRGEK (PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA) ÉSZAK- DUNÁNTÚLI ELŐFORDULÁSÁHOZ

A Bükk-fennsíkra vonatkozó részletes eredményeket az 1. Újabb adatok az örvényférgek Platyhelminthes turbellaria Bükk-fennsíki elterjedéséhez. A Nagy-Szállás-völgy Tardona-patak vízrendszeréből 3 örvényféregfaj került elő. Előfordul továbbá a Tardona-patak 1.

Örvényférgek

A Tardona-patak vízrendszerének felső szakaszára jellemző P. A gyászplanária Dugesia lugubris Schmidt, a Tardona település déli határában lévő mesterséges kis tavat tápláló forrásban került elő. A kérdéses területekre vonatkozó részletes eredményeket a 2. Az örvényférgek Platyhelminthes turbellaria elterjedése a Bükk hegységi Nagy-Szállás-völgy Tardona-patak vízrendszerében.

A Bükk hegységi Nagy-Szállás-völgy Tardona-patak vízrendszerének örvényféregtérképe a es gyűjtések alapján. A Jávor-kút forrásának vizében korábban csak a P.

Navigációs menü

Ez azért volt meglepő, mert a Jávor-kút kifolyójában számos más alkalommal kerestem örvényférgeket a terepbejárásaim során, ahol minden esetben csak a P. Az is lehetséges, hogy a korábbi vizsgálatok idején a foglalt forrás kifolyója körüli, nem nyílt platyhelminthes turbellaria járatrendszerben voltak. A kisebb populációk kimutatásának esetenkénti nehézségeiről, az ismételt vizsgálatok eltérő faunisztikai eredményeiről már korábban is beszámoltam FÜLEP A Létrási-vizesbarlangba vezető vízfolyás időszakos jellegű.

A vizsgálat idején a vízmosásban 3 forrásból eredően, szakaszonként volt vízfolyás, az alsó forrás vize éppen elnyelődött a barlang szája előtt. A felső helyzetű Erdész-forrásban és a középső forrásban a P. Az időszakos vízmosások medrében fakadó vizek többnyire szintén időszakosak és a helyük is változhat, és nincsenek forrásként számon tartva, ezért volt meglepő a P.

A Kárpátmedence állatvilága fórum • Téma megtekintése - Platyhelminthes: Turbellaria: Rhabdocoela1

Ez a faj mostanáig csak a Fekete-sári-forrás Zsidó-kút kis vízhozamú, 10—20 m hosszúságú vízfolyásából volt ismert FÜLEPmás bükki előfordulásáról ez idáig nem volt tudomásom.

A tartós csapadékhiánynak köszönhetően a Fekete-sári-forrás jelen felmérés idején teljesen kiszáradt.

  1. Örvényférgek – Wikipédia
  2. Tudnivalók[ szerkesztés ] Az örvényférgek az egész világon megtalálhatók.
  3. Helmint fertőzések immunválasz
  4. Állatrendszertani gyakorlatok | Digitális Tankönyvtár
  5. Fórum féregmegelőzés a legjobb drogfórum
  6. Látták: Átírás 1 Acta Biol.
  7. Hatékony a férgek számára

A faj elterjedése és ökológiai igénye alapján elképzelhető, hogy más fennsíki vizekben is él. Az összes lelőhelyén vizsgálatonként csak platyhelminthes turbellaria példányt találtam, vagyis az általam alkalmazott módszerrel a kimutathatóság határán van.

platyhelminthes turbellaria

A Bükk-fennsík örvényféreg-faunájának átfogóbb, feszíni és felszín alatti vizekre egyaránt kiterjedő vizsgálata további eredményeket hozhat. A Nagy-Szállás-völgy Tardona-patak vízrendszerében tapasztaltak az örvényférgek fajszáma és elterjedése tekintetében nem a vártnak megfelelőek voltak. Ettől távolodva és az alsóbb forrásokban a D.

Meglepő, hogy az északi kitettségű vízrendszerben a P.

platyhelminthes turbellaria tabletták mindenféle férgek számára

A Tardona déli határában fakadó, mesterséges kis tavat platyhelminthes turbellaria forrás ~5 m hosszúságú kifolyójában a D. Ez a terület már a Bükklába kistájcsoporthoz tartozó Tardonai-dombság kistájhoz tartozik.

Az Északi-Bükk mostanáig vizsgált vízrendszereinek Nagy-völgyi-patak, Csondró-patak, Tardona-patak örvényféreg-faunája — az örvényférgek alacsony fajszáma ellenére — különbözik egymástól FÜLEP In: Móczár, L. In: Urania Állatvilág. Alsóbbrendű állatok.