Hox, parahox, protohox: tények és találgatások átöröklés - Átöröklés -

A platyhelminthes testterve az evolúció összefüggésében, Kategória Távközlés (Március 2020)

Ebben a felülvizsgálatban a Hox és a ParaHox géncsoportok eredete ProtoHox gén klaszter duplikációjával, valamint a génszámukban bekövetkezett változásokkal a főbb Metazoan átmenetekben kritikusan kerül áttekintésre. A meglévő adatok és a gerinces evolúció evolúciójának kritikus szakaszaiban a közelmúltbeli eredményeinek újraértékelése alternatív forgatókönyveket javasol a Hox gén számok eredetére, szerkezetére és változására a Metazo evolúció releváns eseményeiben.

Megbeszélem az ellentétes nézeteket, és azt javaslom, hogy i a ProtoHox klaszternek csak két génje volt, és nem négy, mint általánosan vélekedett: ennek következménye, hogy a bilateriák eredete egybeesett az új Hox és ParaHox génosztályok feltalálásával, amelyek megkönnyítették ilyen átmenet; ii a ProtoHox klaszter duplikációja egy cisz- duplikációs esemény volt, nem pedig egy átfedési esemény, mint azt korábban javasoljuk, és iii az ősi gerincesek klaszterének 14 Hox génje volt, és nem a 13 általános feltételezésű.

A hox gének a homeobox gének egy osztályába tartoznak, a transzkripciós faktorok egyik fő osztálya, amelyek a fejlődés számos aspektusát szabályozzák Gellon és McGinnis, A homeobox felfedezése ben McGinnis és munkatársai, és az a megállapítás, hogy a hasonló gének hasonló módon működnek az állatokban, mint a legyek és az egerek, elősegítette a fejlődő és evolúciós biológusok megbékélését.

  • Hox, parahox, protohox: tények és találgatások átöröklés - Átöröklés -
  • Emberi ascaris idegrendszer

Azóta a kísérleti embriológusok összpontosítottak az embriológiai folyamatok feloldására, míg az evolúciós biológusok követik a természetes populációkban a génfrekvenciák változását. Nem sokkal ezután a Hox gén számok, szekvencia és szabályozás változásai a testterv kialakulásához és diverzifikációjához pl. Gellon és McGinnis, ; Wagner és mtsai, ; Amores et al, Ami a Hox-géneket speciálisvá tette a fejlődési szabályozók között, nemcsak a kromoszómális komplexek szervezése, kilenc gén a legyekben és 39 gén négy csoportban emlősökben 1.

A klaszter egyik végén lévő gének expresszálódnak, és az embrió elülső végét modellezik, míg a klaszter másik végén lévő gének a hátsó végét képezik Duboule és Dollé, A klaszter 3'-végén lévő géneket kifejezetten a fejlődés során fejezik ki, mint az 5'-végén lévő gének Duboule, ; így az idő előtti kolinearitás a fejlődési rendszerekben, amelyek az elülsőtől a hátsóig terjednek, azonnal térbeli kolinearitáshoz vezetnek. A kolinearitás molekuláris mechanizmusai megfoghatatlanok, bár a kromatin-átalakítás és a kromoszóma-régiók fizikai topográfiája közelmúltban bekövetkezett Duboule és Deschamps, A rovar- és emlősök Hox klasztereinek szerkezete és a klaszterstruktúra a protosotomák és a deuterosztomák utolsó közös őse, valamint az utolsó gerinces őse esetében következett be, mielőtt a gerinces állományban a klaszter duplikálódna de az alternatív nézeteket lásd az 5.

Hox, parahox, protohox: tények és találgatások átöröklés - Átöröklés - 2020

A Hox géneket az Anterior, a Group3, a Central és a Posterior osztályokba sorolják szekvencia hasonlóságok alapján. A számok és a nyilak az ortológiai kapcsolatokat jelzik. Teljes méretű kép A Hox-gének fejlődése még mindig nem teljesen ismert.

Flatworms, & Rotifers, & Roundworms (Updated)

Mind a protosztóma, mind a deuterosztóma vonalban ez az eredeti klaszter különféle evolúciós utakat követett, és a központi és a hátsó régióban cérnagiliszta fertőzés tandem-duplikációk figyelhetők meg, amelyek a komplexek jelenlegi összetételét tükrözik felülvizsgálták de Rosa et al.

Ez a megállapítás azt jelezte, hogy az állatfejlődés korai szakaszában négy gén hipotetikus ProtoHox klasztere, amely két ikercsoportot eredményez. Ezek az elsődleges Hox-klaszterek, amelyek a cisz- duplikációval Drosophilában nyolc génre, vagy emlősök 13 paralóg csoportjára és az első paraHox-klaszterre terjedtek ki, amely egy tagot elvesztett és legalább három gén komplexet eredményezett.

Itt összefoglalom a Hox és a ParaHox gének és a klaszter tartalmakat a különböző vonalakban, és megvitattam a Hox és a ParaHox géncsoportok fejlődésére vonatkozó hipotéziseket. A Hox és a ParaHox klaszterek kialakulása és fejlődése.

A ParaHox klaszter elvesztette a központi gént, és a Hox klaszter hét tagot bővített a protostómák és a deuterosztómák utolsó közös ősében. A két gént egy elülső és egy hátsó tartalmazó ProtoHox klaszter duplikációval a Primordialis, két gén tartalmú, Hox és ParaHox klasztereket eredményezte.

A három- és négygén tartalmú ParaHox és Hox klaszterek összetételét az egyetlen gén tandem duplikációja okozza, függetlenül mindkét klaszterben. Később az evolúcióban a négy gén Hox klaszter tovább terjeszkedett a tandem duplikációval, legfeljebb hét génnel a protostómák és a Deuterostomák utolsó közös ősében.

Teljes méretű kép Találd 1: Két vagy négy? A szekvencia hasonlósága alapján a Hox gének négy csoportba sorolhatók: az Anterior csoportba PG1—2a 3.

Ennélfogva a modell ProtoHox komplexet prognosztizál négy génnel 2a. Új felfedezések a ParaHox fürtön pl.

Hox, parahox, protohox: tények és találgatások átöröklés - Átöröklés - 2020

Ferrier és Holland, ; Martínez és Amemiya Ferrier és Minguillón, mindig egy evolúciós keretet mutat be egy négy génnel rendelkező ProtoHox klaszterrel.

Itt javaslom egy alternatív forgatókönyvet a ProtoHox klaszter és az elsődleges Hox és ParaHox klaszterek szerkezetére, amely figyelembe veszi a rendelkezésre álló adatok és az újabb felfedezések újbóli felülvizsgálatát az alacsonyabb metazoánoknál. Brooke és munkatársai azt javasolják, hogy a ProtoHox klaszter duplikálódjon a kambriai robbanással együtt, amikor jelentősebb protosztóma és deuterostome phyla jelent meg.

Ennélfogva a ProtoHox klaszter duplikációjának előfordulnia kellett a cnidarianok és a Tripoblastic állatok eltérése előtt. A Hox és a ParaHox keresése Dipoblast állatokban intenzív. Így két következtetés lehetséges: i a négygén ProtoHox klaszter modell szerint a PG3 Hox és a ParaHox elveszett minden Cnidarianban, és egy központi ParaHox elveszett a platyhelminthes testterve az evolúció összefüggésében cnidáriusban és bilateriánusban 3a.

  • Gyógyszer gyermekek számára a férgek megelőzésére
  • Они будут смотреть за мной, подобно тому как Эристон и Этания направляли .
  • Helminták, akik felfedezték

Ábravagy ii A ProtoHox klaszter és az elsődleges Hox és ParaHox klaszterek csak anterior és posterior gének voltak, más szóval a ProtoHox klaszter csak két gént tartalmazott 2b. Változások a Hox és a ParaHox számokban, amelyek a Metazoan átmenetekhez kapcsolódnak.

Ezenkívül a Cnidarianok legalább három Hox és ParaHox gént veszítettek el. Teljes méretű kép A négy génmodellt a fehérjék, amelyek több mint millió évvel ezelőtt elterjedtek, a Banerjee-Basu és Baxevanis, ; Peterson et al, Ezek az értékek jóval alacsonyabbak a 18S RNS vagy teljes fehérjeszekvenciákkal végzett filogenetikai elemzések bizalmi arányánál, hogy megállapítsák a korai divergensek közötti a platyhelminthes testterve az evolúció összefüggésében Hillis korbféreg gyermekeknél tünetek és kezelés Bull, Ezen túlmenően a négygén klasztermodell szükségszerűen azt jelenti, hogy a Hox gének két csoportja 3.

Továbbá, a cnidariákban négy helyett két gén jobban megfelel az evolúciós megfontolásoknak 3b.

A bilateriánok hox-génjei az antero-posterior testtengelyre vonatkoznak. A Cnidarian Hox gének a száj-aborális tengely mentén lépcsőzetes kifejezést mutatnak Finnerty, ; Finnerty és mtsai,bár az ilyen kifejezés polaritására vonatkozó adatok rejtélyesek Masuda-Nakagawa és mtsai, ; Yanze és mtsai, ; Finnerty, ; Finnerty és munkatársai, A Hox-gének kolinearitása a Cnidarian-okban, ha van ilyen, nehezen összeegyeztethető csak két Hox-génnel.

A korai bilateriaiak Hox-kiegészítőjéről szóló legújabb adatok segítenek abban, hogy alternatív forgatókönyveket tervezzünk. Ennélfogva az Acoelomorpha kiváltságos közbenső pozíciója, mint egy egyszerű, nem szabályozott, acelomált Bilaterian, segíthet abban, hogy megértsük a Hox klaszterek fejlődését.

Ha a négygénmodell helyes, és a cnidáriusok és a bilateriaiak közös ősei már négy Hox-génnel és három-négy ParaHox-génnel rendelkeztek, az Acoels-ben bonyolultabb klasztereket találnánk pl. Ha a két génmodell helyes, és a Cnidarianok ezt a régi állapotot képviselik, az Acoel klaszterekben több mint két gént találnának.

A legutóbbi adatok Cook és mtsai, ; Baguña és Riutort, határozottan arra utalnak, hogy az Acoels rendelkezik egy négy génnel rendelkező Hox klaszterrel egy elülső, egy 3. Ezért a négygénmodell 3a.

Érdekes elképzelni, hogy a legalább három génnel rendelkező klaszterek erőteljes eszközei voltak a bilateriaiak újonnan megszerzett antero-posterior tengelyének differenciált mintázatának, ellentétben a cnidariák két korai géncsoportjával.

A közbenső hipotézisek előrehaladhatók, például egy három génnel rendelkező ProtoHox klaszter Anterior, Group3 és Posterior.

A számítástechnikai felfedezésektől a nagy lyukú mobilitás szerves kristályának kísérleti jellemzéséig témákKombinatorikus könyvtárakFélvezetők Absztrakt A szerves félvezetők számára, hogy megtalálják a mindenütt jelenlévő elektronikai alkalmazásokat, a nagy mobilitással és levegőstabilitással rendelkező új anyagok fejlesztése kritikus. A szén sokoldalúsága ellenére a nagy kémiai térben a feltáró kémiai szintézis akadályozható a szintetikus és jellemzési nehézségekkel.

Ebben az esetben a Cnidarianok elvesztették volna a PG3-t és az Xlox-ot, és a bilateriaiak eredetén bekövetkezett komplexitás növekedése csak a Central Hox gén eredetéhez kapcsolódik.

Ez a modell jobb a PG3 és az Xlox szoros filogenetikai kapcsolatával. Azonban az érv még mindig megköveteli, hogy két gén PG3 és Xlox elveszett önállóan a Cnidárius családban. Összefoglalva, az i a két génnel rendelkező A platyhelminthes testterve az evolúció összefüggésében és ParaHox klasztereket ábrázoló Cnidarianok intenzív keresésére alapozva, ii azt a megállapítást, hogy a platyhelminthes testterve az evolúció összefüggésében korai bilateria négy és három génnel rendelkezett Hox és ParaHox klaszterekkel, iii a kibővített A bazális komplex bilateriaiak Hox klasztere hét Hox géniv a Hox és a ParaHox csoport alacsony bootstrap értékei, és v az a feltételezés, hogy a Hox és a ParaHox gének száma korrelálhat a testterv összetettségének növekedésével, és az antero-posterior diverzifikáció, a következő hipotézist javaslom a főbb Metazoan evolúciós átmenetekre vonatkozóan 3b.

A jelenlegi Cnidarianok olyan klaszterekkel rendelkeznek, amelyek közvetlen 2-Hox, 2-ParaHox primer klaszterek leszármazottai. Harmadszor, a bilateriális evolúció korai szakaszaiban a Hox komplex további gén átfedéseket hajtott végre a klaszter központi részén, amely a PG4, PG5 és PGs6—8 alapító génekből származott.

A Protostome és a Deuterostome vonalakban a központi és a hátsó Hox gének még mindig a Hox klaszter tartalmának duplikációjával generálódnak. Kísértés, hogy feltételezzük, hogy ezek a génszámok változásai okozottak ezekre a jelentős átmenetekre. Akár két vagy négy gént is tartalmazott, nem kétséges, hogy a ProtoHox klaszter korábban másolódott, mint a bilateriák cnidariánusoktól való eltérése.

Kategória Távközlés (Március 2020)

Ahol a ProtoHox klaszter eredetileg vagy megduplázódott, nem világos. Az alacsonyabb metazók helyes elágazása, nevezetesen a ctenoforok, a placozók és a szivacsok nem világosak pl. Martindale et al.